Giới thiệu về chúng tôi

Mọi vấn đề đều trở nên đơn giản, nếu bạn được ăn ngon - 

Mọi tâm trạng buồn bực đều sẽ qua, vì có tinh thần mạnh mẽ nào không đổ gục trước .... Le Castella ♥ 

=================================

Le Castella Vietnam - Ăn thật ngon, Say "Chesse" thật đã !

Địa chỉ: 58 Ngô Đức Kế, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 1900066806 - 01222770071

Email: lecastellavietnam2017@gmail.com